• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

Помоћници градоначелника

Марjан Станковић

Марjан Станковић, дипломирани инжењер грађевине, помоћник градоначелника за област комунална делатност, инфраструктура и инспекциjски послови.

Марjан Станковић рођен jе 23.04.1968. године у Буjановцу, где jе и завршио Основну школу „Бранко Радичевић''. Гимназиjу „Бора Станковић'' у Врању завршава 1986. године, а потом и Грађевинско - архитектонски факултет у Нишу, стекавши звање дипломирани инжењер грађевине. Радио jе као проjектант и извођач радова на обjектима високоградње како у државним тако и у приватним предузећима, атеље „АРХИ'', ГП „Интеграл'' Буjановац, „Грађевинар '' Врање, „БМЛ Инжењеринг'' Врање, ХКПК „Jумко'' Врање, на радним местима: проjектант, главни инжењер, технички директор, шеф грађевинске оперативе на великом броjу обjеката од jавног значаjа, као и на  индивидуалним и колективним стамбеним обjектима. Дужност градског већника за урбанизам, комуналну делатност и саобраћаj обављао jе од jуна до новембра 2016. године, одакле одлази на место директора JКП Паркинг сервис Врање, све до априла 2021. Ожењен jе и отац двоjе деце.

 

E-mail: marjan.stankovic@vranje.org.rs 

 

 


Помоћници градоначелника