• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

25. јануар 2023.

Скупштина града: Донета одлука о додели признања ,,31. јануар"

Програм обележавања Дана града  почео је свечаном седницом Скупштине на којој је донета Одлука о додели јавних признања ,,31. јануар“ у 2023. години.  Специјално јавно признање ,,31. јануар“, додељено је Драгану Станковићу из Врања, глумцу Јавне установе Позориште ,,Бора Станковић“ Врање у виду дипломе и новчаног износа од 100.000,оо динара. „Јавно признање 31. Јануар“, у виду дипломе додељено је правним лицима: Музичкој школи „Стеван Мокрањац“ у Врању, због изузетних резултата у области васпитно–образовној делатности, успеху ученика, ванразредној активности, осавремењавању процеса наставе и других активности на плану унапређења васпитно-обрзовне делатности, као и резултата у области културе и нових културних садржаја, Академији техничко-васпитачких струковних студија – Одсек у Врању, због изузетних резултата у васпитној-образовној делтности, успеху ученика, осавремењавању процеса наставе и других активности на плану унапређења васпитно-образовне делатности и предузећу „Millennium team”, због израде и успешне реализације развојних пројеката, привлачења инвестиција, организованог деловања на образовању и усавршавању радника и преманентаног натпросечаног тренда раста производње и услуга. Јавно признање ,,31. јануар“, у виду дипломе и новчаног износа од 50.000,00 динара, додељно је физичким лицима: Миомиру Дејановићу, Ми – Деј, учитељу ОШ  „Светозар Марковић“ у Врању, за изузетне резултате у васпитно-образовној делатности, успеху ученика, ванразредној активности, осавремењавању процеса наставе и других активности на плану унапређења васпитно-образовне делатности, Александри Савић из Врања, наставници музичке школе „Стеван Мокрањац“ Врање, за изузетне резултате у васпитној – образованој делатности, рад са децом и другим активностима на плану унапређења васпитно-образоване делатности и Хаџи Слободану Бати Симићу, за изузетне резултате на плану очувања и заштите културних добара и развоја и унапређења културе града.

У радном делу 32. седнице Скупштине града, између осталог усвојена је Одлука о промени Пословника Скупштине града Врања и дата сагласност на Одлуку о измени и допуни Статута ЈУ ,,Центар за развој локалних услуга социјалне заштите”. Такође, одборници су усвојили Решење о престанку  функције Миодрагу Цветковићу, заменику локалног омбудсмана града Врања, као и Решење о његов поновном избору на поменуту функцију. Такође, усвојена су и Решења о отуђењу уз накнаду у новцу грађевинског земљишта у јавној својини града Врања са појединих катастарских парцела и Решење о разрешењу председника Надзорног одбора ЈП ,,Управа Бање” Врањска Бања, као и Решење о измени и допуни Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора овог предузећа.

У наставку обележавања Дана града, у Спортској хали у Врању биће одржан турнир у малом фудбалу. Почетак је заказан за 16.30 сати.